Takemusu Aikido Nederland (TAKN)

De stijl, of de lijn van Aikido, die in deze school wordt onderwezen staat bekend als Takemusu Aikido en is een traditionele vorm van Aikido die van O Sensei aan de wijlen Morihiro Saito Sensei (1928 -2002) werd doorgegeven. Hij was meer dan 23 jaar een persoonlijke discipel van O Sensei en nam zijn dojo in Iwama, Japan, na zijn dood over. Saito Sensei beschouwde het als zijn plicht om de originele technieken van O Sensei in een zo zuiver mogelijke vorm te behouden en door te geven.

Takemusu Aikido onderscheidt zich van andere scholen en stijlen van Aikido door drie kenmerken:

– Nadruk op het oefenen van de grondbeginselen en een duidelijk onderscheid tussen basis en geavanceerdere niveaus van praktijk en techniek;
– De integratie van het oefenen met de lege hand en met wapens (houten zwaard, stok en mes);
– Aikido als krijgskunst (Budo).

Kijk hier waar je kunt trainen: http://www.takn.nl/index.php?page=dojos-takn-nl