De betekenis van Aikido

Aikido is een verdedigingskunst die is voortgekomen uit de eeuwenlang beproefde technieken van de samoerai, de Japanse krijgers.
Het woord Aikido bestaat uit de Japanse begrippen voor ‘ontmoeting’ of ‘evenwicht’ (ai), ‘levenskracht’ of ‘energie’ (ki) en ‘de weg’ (do).
Aikidotechnieken gaan nooit in tegen de kracht en intentie van een aanvaller, ze maken er juist gebruik van om de aanval te neutraliseren. Een ontspannen ademhaling, lichamelijke en geestelijke balans en een goed gevoel voor ritme en timing zijn belangrijke elementen in de beoefening van Aikido.
Aikido is gericht op zelfverdediging en persoonlijke ontwikkeling en kent geen wedstrijden. Aikido is geschikt voor alle leeftijden, voor mannen en vrouwen, omdat in aikido zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van spierkracht.

In Aikido wordt, naast het oefenen van verdedigingstechnieken tegen ongewapende aanvallers, ook aandacht besteed aan het leren omgaan met de traditionele oefenwapens van de samoerai: de stok (jo) en het houten zwaard (bokken).

De Aikikai Foundation in Japan formuleert het als volgt:
Aikido is een zuivere budo is de eenwording van techniek, lichaam en hart. Budo staat voor Bushido, ‘de weg van de krijger’. De budo, die zich manifesteert, is niet afhankelijk van de techniek, maar komt recht uit het hart van de beoefenaar. Het doel van Aikido is vriendelijkheid, uitgedrukt in de geest van budo. Hier zijn enkele gedachten over de spirit van Aikido.

Aiki is liefde
Budo is de weg van de krijger. Gecombineerd met de geest van hemel en aarde, is het mogelijk om je doel in het leven te vervullen met onvoorwaardelijke liefde voor alles. Aiki zoekt de weg om het ego te overwinnen. Aiki is het pad van vergeving en verlichting. De gevechtstechnieken bevatten de discipline die de geest en het lichaam samen brengt volgens de wetten van de hemel.

Doel
Het doel van Aikidotraining is niet het perfectioneren van de technieken, maar het op natuurlijke wijze ontwikkelen van iemands persoonlijkheid. Men wordt ‘veerkrachtig’ en kracht wordt als zacht ervaren. Bewegingen worden natuurlijk en zijn efficient, logisch en zacht terwijl het centrum gefixeerd blijft, stevig en stabiel. De voortgang van iemands Aikidoontwikkeling kun je terug zien in de natuurlijke beweging van de persoon, in relatie tot zijn omgeving.

De Aikidobeweging heeft een stevig en stabiel centrum en maakt roterende bewegingen gekenmerkt door vloeiende, ronde, dansachtige bewegingen. Deze draaiende bewegingen worden gebruikt om controle te krijgen over de tegenstander, ongeacht diens grootte, sterkte of vermogens.

Hoewel de Aikidobeweging op natuurlijke wijze zacht, logisch en vloeiend is, zal het gebruik van een beetje kracht een enorm effect hebben. De zorgvuldigheid van Aikido maakt het, ongeacht de leeftijd, voor iedereen toegankelijk voor mannen, vrouwen en kinderen. Het biedt spirituele ontwikkeling, oefeningen en het leert je om te gaan met anderen.

De essentie
Aikido is gebaseerd op de oosterse filosofie van Ki: het universeel scheppende principe. Aikido tracht deze universele Ki te verenigen met de Ki (levenskracht of adem) die in ieder persoon aanwezig is. Letterlijk wordt Aikido vertaalt als ‘de weg van harmonie met Ki’.