tanabe3.jpg
 
Aikikai Aikido lijnverenigingen
 
 afn
Aikido Federatie Nederland

akn
Aikido Kenshukai Nederland

asn 
Aikido Shoruykai Nederland

 cabn
Culturele Aikido Bond Nederland

daf
Dutch Aikikai Federation 

itokan
Itokan Aikido 

takn 
Takemusu Aikido Kyokai Nederland

yuwakai
YUWAKAI